احداث 100 واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي در شهرستان خوانسار

احداث 100 واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي در شهرستان خوانسار

رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان خوانسار؛
احداث 100 واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي در شهرستان خوانسار/ تونل خوانسار در انتظار 24 ميليارد تومان اعتبار
رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان خوانسار ضمن تشريح اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در شهرستان از اختصاص 7400 مترمربع زمين جهت احداث 100 واحد مسكوني در شهرستان و الحاق 30 هكتار به محدوده قانوني شهر جهت طرح هاي آتي خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، شهرستان خوانسار در 150 كيلومتري شمال غرب شهر اصفهان شامل سه دهستان به نام‌هاي گلسار، چشمه سار و كوهسار است و با داشتن آب و هوايي بسيار خوب و دلنشين و نوع پوشش طبيعي سراسر سبز و پوشيده شده از درختان، باعث جذب تعداد زيادي مسافر و توريست به اين شهر مي شود كه توجه به زيرساختهاي حمل نقلي و شهري آن بسيار قابل توجه است.
سعيد شاهي رئيس اداره راه وشهرسازي اين شهرستان از اقدامات انجام شده در حوزه راه وشهرسازي خبر داد و گفت: جاده هاي اين شهرستان به عنوان يك جاده ارتباطي و مفصلي بين كريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب نقش دارند كه خوشبختانه محورها به صورت چهارخطه و دوبانده زير بار ترافيك قرار گرفته است.
در سالجاري در مسير دامنه – خوانسار يكي از نقاط پر حادثه در اين مسير در محل اتصال محور با روستاي سنگ سفيد بطول 3 كيلومتر عمليات راهسازي انجام و زيرگذري به عرض 6 متر و ارتفاع 5 متر و بطول 28 متر احداث و مورد بهره برداري قرار گرفت.
شاهي در ادامه اظهار داشت: تنها 2 كيلومتر اين مسير از محدوده دانشگاه تا ميدان عسل بدليل وجود معارض، نياز به عمليات آزاد سازي دارد كه سه طرح پيشنهادي جهت رفع مشكلات به اداره كل ارائه شده كه با اصلاحاتي در حال نهايي شدن مي باشد.
وي به پروژه تونل خوانسار به عنوان يكي از پروژه هاي مهم در سطح ملي اشاره داشت و گفت: بدليل وجود شيب بسيار خطرناك در مسير و كوهستاني بودن آن، تكميل اين پروژه بسيار مهم بوده كه در حال حاضر حفاري آن بطور كامل و بطول 1200 متر و لاينينگ 300 متر انجام و با تكميل راههاي دسترسي بطول 14 كيلومتر، راه ارتباطي شهرستان خوانسار و بوئين مياندشت مرتفع و ارتباط بين استانهاي مجاور تسهيل مي يابد.
جهت تكميل اين پروژه و با احتساب احداث راههاي دسترسي به اعتباري بالغ بر 24 ميليارد تومان نياز است.
مطالعات كنارگذر شهر خوانسار نيز بطول 14 كيلومتر و بصورت چهارخطه در سال جاري انجام شده كه از 4 واريانت پيشنهادي مشاور طرح ، طرح نهايي تاييد و 5 كيلومتر اوليه آن از سمت روستاي سنگ سفيد به پيمانكار ابلاغ و عمليات خاكبرداري در حال انجام مي باشد.
رئيس اداره راه وشهرسازي خوانسار در ادامه به اقدامات حوزه شهرسازي اشاره داشت و گفت: طرح تفصيلي شهر خوانسار با برگزاري جلسات متعدد كميته كار و كميسيون ماده 5 در حال نهايي شدن و تصويب است كه در اين طرح با اعمال دقت نظر در حفظ باغات و كوچه باغ ها، 30 هكتار به محدوده قانوني شهر از اراضي دولتي و ملي اضافه شده كه 22 هكتار آن داراي كاربري مسكوني و در جهت طرح هاي آتي توليد و عرضه مسكن و واگذاري به اقشار ويژه در نظر گرفته شده .
سعيد شاهي افزود: تفاهم نامه احداث واحد هاي مسكوني در قالب طرح اقدام ملي ساخت مسكن جهت احداث 100 واحد مسكوني در 7400 مترمربع زمين با بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان منعقد شده كه اين واحدها در خوانسار و اراضي سونقان واقع در ضلع شمال شرقي خوانسار احداث خواهد شد.
در حوزه بازآفريني شهري نيز 200 تن قير تاكنون جهت آسفالت معابر داخل محدوده تحويل شهرداري شده ضمن آنكه جداره سازي بازار خوانسار با انجام سنگ فرش بطول 300 متر در عرض 8 متر انجام شده است.
در بخش املاك و حقوقي نيز 408 هزار مترمربع سند تك برگ توسط اين اداره در سالجاري اخذ ، 16 پرونده له يا عليه دولت مفتوح و 440 مترمربع زمين به ارزش 600 ميليون تومان رفع تصرف شده است .
در اين حوزه حدود 4 هكتار زمين جهت انتقال كارگاه هاي مزاحم شهري، 3 هكتار زمين جهت توسعه پارك جنوبي شهر با حفظ مالكيت دولت واگذار و اين اداره پيگير مراحل واگذاري زمين جهت احداث ايستگاه امداد جاده اي هلال احمر، احداث راهداري، محيط زيست، اداره كار، مديريت راهور، 5 مورد مخازن آب شرب و 2 پارك محله اي به شهرداري مي باشد.لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات