ارائه بودجه سال ۹۹ برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارومیه

ارائه بودجه سال ۹۹ برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارومیه

لایحه بودجه سال ۹۹ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۸ با رقمی بالغ بر ۱۴۸۰ میلیاردتومان توسط شهردار حضرت پور تقدیم شورای اسلامی شهر ارومیه شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، لایحه بودجه سال ۹۹ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۸ با رقمی بالغ بر ۱۴۸۰ میلیاردتومان توسط شهردار حضرت پور تقدیم شورای اسلامی شهر ارومیه شد.

۵۰ درصد این بودجه نقدی و ۵۰ درصد غیرنقدی در نظر گرفته شده و  ۳۳ درصد جاری و ۶۷ درصد عمرانی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات