تمامی برنامه ها و جشنواره های شهرداری تا آخر اسفندماه لغو شد

تمامی برنامه ها و جشنواره های شهرداری تا آخر اسفندماه لغو شد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه از لغو تمامی همایش ها، دیدارهای مردمی، جشنواره های شهرداری ارومیه و سازمانها و مدیریت های تابعه تا پایان سال  به خاطر احتمال شیوع بیماری کروناخبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  علی اصغر احمد زاده گفت: این تصمیم بنا بر مصلحت اندیشی شهردار حضرت پور  و به دستور وی انجام گرفته  و تمامی واحدهای تابعه شهرداری موظف و ملزم به رعایت آن جهت حفظ سلامتی پرسنل شهرداری و شهروندان هستند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات