مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس خبر داد: افزایش اقبال به خرید اوراق مسکن

بشیری خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضای موثر مسکن در دوره رونق معاملات از جنس سرمایه‌گذاری و بخشی نیز از جنس سوداگری بوده است، به این معنا که خرید مسکن توسط سوداگران با هدف سوار شدن بر موج‌های قیمتی انجام شد تا بتوانند با فروش ملک خریداری شده در کوتاه‌مدت عایدی قابل توجهی کسب کنند. مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق نیز در افزایش معاملات دی‌ماه اثر داشته و احتمالا ردیابی اثر آن در بهمن نیز ممکن خواهد بود، افزود: با افزایش سقف تسهیلات، قیمت اوراق نیز رشد جزئی را در هفته‌های گذشته تجربه کرد، اما همچنان با سطوح قیمتی سال گذشته فاصله زیادی دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات