کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب تربت حیدریه برگزار شد

کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب تربت حیدریه برای کارکنان این امور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در ادامه برگزاری کارگاه های خبرنویسی در شهرستان های استان کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب تربت حیدریه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور "محمدعلیزاده" مدرس خبر برگزار شد، کارکنان امور منابع آب تربت حیدریه با سبک های خبرنویسی و نحوه کسب اطلاعات، بازیابی اطلاعات و ارسال اطلاعات آشنا شدند.

این کارگاه های آموزشی که در راستای اجرای طرح کارمند خبرنگار برگزار می شود با هدف آشنایی و همکاری تمام کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با سیستم اطلاع مدار در روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در امور آب شهرستانهای مختلف استان و در ستاد در حال برگزاری است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات