4 حلقه چاه غیر مجاز شهرستان زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد

به منظور حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی 4 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن ، واقع در بخش زهان از توابع شهرستان زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستان‌های قاینات و زیرکوه با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه‌ای ، اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی است گفت: 4حلقه چاه غیرمجاز در محدوده‌ مطالعاتی اسفدن شناسایی و پر و مسدود شد.

"محمدعلی شهابی"افزود: 3حلقه از این چاه‌ها برابر با ضوابط قضایی با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان‌های قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی و یک حلقه به صورت داوطلبانه ،در حضور نمایندگان فنی امور منابع آب پر و مسلوب المنفعه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات