تثبیت مالکیت ۸ هزار و ۵۸۸ متر مربع از اراضی نهر طبیعی علی خراط...

مدیر امور آب ورامین از اخذ یک فقره سند مالکیت ششدانگ برای بستر بازه ای از نهر طبیعی علی خراط خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت و همچنین جلوگیری از تعرض و تصرف بستر و حریم مجاری آبهای سطحی توسط زمین خواران و افراد سود جو و با توجه به تاکیدات شورای حفظ حقوق بیت المال این امور با پیگیری های کارشناسان آب های سطحی خود، موفق به اخذ یک فقره سند مالکیت ششدانگ برای بستر بازه ای از نهر طبیعی علی خراط به مساحت  ۸ هزار و ۵۸۸  متر مربع در محدوده شهرستان پیشوا گردید.

وی  تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی اساسا با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای تهران) هرگونه سو استفاده احتمالی برای تصرف‌های بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به‌عمل خواهد آورد.

داوی با بیان یانکه این امور تاکنون موفق به اخذ ۳ فقره سند مالکیت ششدانگ برای بستر مجاری آبهای سطحی مجموعاً به مساحت حدود ۴۵ هکتار شده است ، خاطر نشان کرد: این روند با جدیت تمام تا اخذ سند مالکیت  برای بستر تمامی مجاری آبهای سطحی حوزه عملکرد و تثبیت حاکمیت و مالکیت شرکت متبوع ادامه خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات