وصل برق چاه های کشاورزی منوط به نصب کنتور هوشمند شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی طی سال های گذشته را مقدمه ای برای انجام طرح تحویل حجمی آب و مدیریت مصرف توسط کشاورزان عنوان کرد و گفت: وصل برق چاه های کشاورزی منوط به نصب کنتور هوشمند است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان مهریز با موضوع بررسی اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن طرح تحویل حجمی و خاموشی چاه های فاقد کنتور، با حضور فرماندار این شهرستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد و دیگر اعضا برگزار گردید.

دراین جلسه فرماندار مهریز اظهار کرد: منابع آب زیرزمینی جزئی از انفال بوده و باید بهره برداری بهینه از این منابع صورت گیرد، ضمن این که مالکین چاه های کشاورزی باید همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.

در ادامه «جواد منصوری»معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد نیز گفت: طبق صورتجلسات قبلی قطع برق چاه های فاقد کنتور هوشمند شهرستان مهریز همچنان استمرار داشته و وصل آن، منوط به نصب کنتور هوشمند می باشد.

وی اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی طی سال های گذشته را مقدمه ای برای انجام طرح تحویل حجمی آب  و مدیریت مصرف توسط کشاورزان عنوان کرد و افزود: در چاه هایی که خاموشی زمستانه اعمال شده است با نصب کنتور، خاموشی به طرح تحویل حجمی تبدیل شده و مدیریت مصرف توسط کشاورز انجام می شود.

منصوری همچنین بیان کرد: در مواردی که نیاز به وصل برق، برحسب ضرورت های اجتماعی و با تشخیص رئیس شورای حفاظت باشد، برق چاه حداکثر به مدت یک ماه وصل می شود و درصورت عدم نصب کنتور در مهلت مقرر، اقدام قانونی لازم بعمل می آید.

«محمد زارع اقبال آبادی» رئیس اداره منابع آب شهرستان تفت و مهریز هم توضیحاتی در خصوص طرح ملی احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و طرح تحویل حجمی آب کشاورزی ارائه کرد و گفت: هدف ما در اجرای این طرح، توقف افت سطح آب تا پایان برنامه ششم توسعه و جبران کسری مخزن آب زیرزمینی طی برنامه 20 ساله است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین بالادستی، به خصوص ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب، هزینه نصب کنتور بر عهده مالکین است و تا کنون 75 درصد چاه های حوزه اداره منابع آب شهرستان های تفت و مهریز نسبت به نصب کنتور و انعقاد قرارداد اقدام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات