ابلاغيه درخصوص اضافه بنا و تمديد قرارداد نظارت

ابلاغيه درخصوص اضافه بنا و تمديد قرارداد نظارت

بدینوسیله به اطلاع اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان می رساند که بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان و از آنجا که براساس قانون هرگونه ارتباط مالی بین مالک و ناظر ممنوع می باشد ، از اين پس هزینه اضافه بنا ، بر اساس شرایط ذیل از مالك اخذ و به حساب مهندس ناظر واريز مي گردد :

 1. در صورت وجود اضافه بنا در ساختمانها مطابق موارد ذیل اقدام می گردد:
 • درصورت اضافه بنا و عدم تغییر گروه ، اضافه بنا به نرخ تعرفه جاری اخذ می گردد.
 • در صورت وجود اضافه بنا ، تغییر گروه و صلاحیت دار بودن ناظر ، اضافه بنا طبق نرخ تعرفه جاري و با گروه جدید اخذ مي گردد.
 • در صورت وجود اضافه بنا ، تغييرگروه و عدم صلاحیت ناظر ولی اطلاع رسانی به موقع آن ، ناظر جانشین انتخاب می گردد.
 • در صورتی که ساختمان مشمول بند 3-1 شود و هیچ اقدامی از طرف مالک و ناظر انجام نشود ، در این صورت اضافه بنا طبق نرخ تعرفه جاری بر اساس سطح گروه جدید محاسبه و از مالک اخذ می‌گردد و بر اساس صلاحیت مهندس به او پرداخت می گردد.(به دلیل عدم گزارش)

2 . درخصوص ساختمان هایی که اضافه بنا دارند و تغييرگروه نیز در آن صورت گرفته برای بخشی از ساختمان که دارای پروانه می‌باشد مابه التفاوت تغيير گروه از مالک اخذ می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات