یکصد و سی و نهمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و...

یکصد و سی و نهمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهارشنبه هفتم اسفند ماه به ریاست مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور مهندس رجایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو و خانم دکتر ترابی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو برگزار شد.
در این جلسه  ابتدا گزارشی از آمار برداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیر زمینی توسط مشاور طرح ارائه شد. سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حبیبی بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات