تعمیرات اساسی یک دستگاه الکتروموتور  6.6 کیلوولت در نیروگاه شهید رجایی

تعمیرات اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6.6 کیلوولت در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات