متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛  تعمیر و راه اندازی دوباره سیستم سیمولاتور نیروگاه طرشت

متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛ تعمیر و راه اندازی دوباره سیستم سیمولاتور نیروگاه طرشت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات