معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی تشریح کرد:  فرایند ایمن سازی تعمیرات واحد شماره 5 گازی

معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی تشریح کرد: فرایند ایمن سازی تعمیرات واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات