مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان مطرح کرد: تکمیل پروژه مسکن مهر کرمان تا پایان سال

حاجی زاده در ادامه گفت: در استان کرمان برای قریب به ۳۳ هزار واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شد که از این تعداد تا به حال بالغ بر ۲۷ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان درخصوص بحث اقدام ملی عرضه مسکن در این استان اظهار داشت: بخش دیگری از وظایف ادارات کل راه‌ و شهرسازی استان کرمان درخصوص طرح اقدام ملی مسکن است که با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: در شهر کرمان با ظرفیت ۲۰۰۰ واحد تامین زمین صورت گرفت که در دو مرحله قریب به ۱۱۵۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که احراز شرایط شده‌ها براساس ابلاغ شیوه‌نامه از طریق بنیاد مسکن و دیگر روش‌ها در طرح اقدام ملی مسکن کار برای ساخت انجام خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات