اقدامات پیشگیرانه و ضدعفونی تجهیزات عملیاتی سازمان آتش نشانی تبریز انجام شد

اقدامات پیشگیرانه و ضدعفونی تجهیزات عملیاتی سازمان آتش نشانی تبریز انجام شد

به گزارش شهریار، محمد قلیزاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: در راستای اجرای دستور شهردار تبریز از صبح امروز ایستگاه ها و تجهیزات عملیاتی سازمان آتش نشانی ضمن بررسی  به صورت یکپارچه با محلول، ضد عفونی و مقرر شد این اقدام پیشگیرانه تا زمان بهبود و کنترل انتشار ویروس واگیردار به صورت روزانه ادامه یاید.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اجرای این دستور شهردار تبریز و لزوم ایجاد امنیت خاطر شهروندان  افزود: تعدادی از تاکسی های سطح شهر با مشارکت کلینیک امام رضا (ع) شهرداری ضد عفونی و  موجب فراهم کردن آرامش خاطر شهروندان از ابتلاء به ویروس واگیردار شد و گذشته از این،  آمادگی عملیاتی آتش نشانان نیز مورد دیگری برای ارتقاء میزان اطمینان خاطر شهروندان است که در راستای اجرای این دستور هم تمامی تجهیزات عملیاتی و ناوگان خودرویی برای حفظ سلامتی آتش نشانان و ارایه خدمات بهینه به شهروندان ضد عفونی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات