بهسازی فرودگاه فعلی و ساخت هاب فرودگاهی جنوب کشور در اولویت/ کمبود فضا مشکل اصلی فرودگاه اهواز

بهسازی فرودگاه فعلی و ساخت هاب فرودگاهی جنوب کشور در اولویت/ کمبود فضا مشکل اصلی فرودگاه اهواز

عنوان کرد: برنامه‌های آتی فرودگاه‌های خوزستان اولویت بندی شده است که در فاز اول تکمیل ترمینال خارجی و حج فرودگاه اهواز قرار دارد تا این ترمینال برای عملیات حج تمتع سال ۹۹ آماده شود. مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان مشکل اصلی فرودگاه اهواز را کمبود محسوس پارکینگ هواپیما و نیز کوچک بودن فضای در اختیار این فرودگاه عنوان کرد و گفت: فرودگاه اهواز چهارمین فرودگاه کشور از نظر تعداد پرواز و مسافر است که ماهانه ۱۳ پرواز خارجی و ۷۵۸ پرواز خارجی، ۹۰ هزار مسافر ورودی و ۹۲ هزار مسافر خروجی را به خود اختصاص می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات