تاثیرات اجرای طرح احیا و تعادل بخشی روی آبخوان ها بررسی شد

تاثیرات اجرای طرح احیا و تعادل بخشی روی آبخوان های استان یزد به تفکیک هر شهرستان و برای سه سال گذشته بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه که با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا برگزار گردید، ضمن ارائه اقدامات حفاظتی انجام شده، تاثیرات آن روی سطح آبخوان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات