نوزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد برگزار...

نوزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد با حضور اعضاء کمیته و اعضاء کارگروه ارزیابی عملکرد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این جلسه پیش نویس دستورالعمل ارزیابی عملکرد واحدها در شرکت بررسی و تغییرات لازم پیشنهاد شد .

همچنین گزارش اعضای کارگروه ارزیابی در خصوص وضعیت فعلی و مشکلات احتمالی مرتبط با مستندات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد سال 98 جشنواره شهید رجایی ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات