بهترین شهرهای آمریکا برای سکونت

، فرصتهای شغلی و امنیت تهیه شده است، نشان می‌دهد که شهرهای کوچک نیز گزینه مناسبی برای سکونت خواهند بود. متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۲۱۲۳ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۱۵۴ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۱۳۷ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۳۵۳ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۰۱۶ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۱۵۰ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۹۵۲ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۱۱۶۳ دلار در ماه متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان دوخوابه در مرکز شهر: ۹۳۸ دلار در ماه

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات