در بارندگی های سال آبی 97-98حدود 60 میلیون متر مکعب از کسری مخزن آب...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات