از طرح های مسکن کارگری چه خبر؟

از این رو سیاست تولید مسکن برای کارگران باید به دستور کار تبدیل شود؛ امری که صرفا جرقه‌ی آن با آغاز «طرح اقدام ملی مسکن» زده شده است. اهمیت تامین مسکن برای کارگران سبب شد تا در چارچوب این طرح، تفاهم‌نامه‌‌ای برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی منعقد شود. همچنین در تبصره ۲ ماده‌ی ۱۴۹، در شرح چگونگی انجام این کار، تاکید شده است که دستگاه‌های مسئول در تهیه مسکن کارگری، آیین‌نامه‌ی‌ای به این منظور تهیه کنند و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند؛ بنابراین دولت در قبال ساخت مسکن کارگری، مسئولیت دارد. در نهایت از فرصت «طرح اقدام ملی مسکن» استفاده کردید و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی منعقد کردید، توانستید کارهای ابتدایی ساخت ۲۰۰ هزار از مجموع ۴۰۰ هزار مسکن طرح نامبرده را برای کارگران که اصلی‌ترین اقشار کم درآمد کشور هستند، ممکن کنید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات