ستاد پيشگيري از بيماري ويروس كرونا در برق تبريز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، ستاد كنترل و پيشگيري از بيماري ويروس كرونا با هدف مصون سازي كاركنان شركت در برابر تهديدات زيستي و برنامه ريزي براي كنترل و پيشگيري از شيوع بيماري ويروسي كرونا در برق تبريز طي جلسه اي اضطراري تشكيل شد.
در اين جلسه مقرر شد با توجه به مكاتبات انجام شده با جمعيت هلال احمر استان، دانشگاه علوم پزشكي استان و مراكز بهداشت استان، ملزومات مورد نياز براي پيشگيري و كنترل شيوع بيماري كرونا، با اولويت بندي كاركناني كه ارتباط مستقيمي با مشتركين دارند تهيه و توسط مديريت بحران و پدافند غيرعامل توزيع شود.
همچنين مقرر شد همكاران داراي بيما ري هاي زمينه اي و خاص همچون بيماران قلبي، ديابتي، تنفسي و پيوندي شناسايي و نسبت به صدور مرخصي اجباري تا پايان اعلام وضعيت عادي اقدام شود. دفتر نظارت بر خدمات عمومي شركت نيز به صورت مستمر بر وضعيت بهداشتي آبدارخانه ها و آشپزخانه ها و نحوه ي بسته بندي غذاي همكاران شيفتي نظارت كافي داشته باشد.
ستاد پيشگيري از بيماري ويروس كرونا، مقرر كرد پاسخگويي به مشتركين در امورهاي برق تابعه و ادارات مربوطه با ايجاد حايل پيشخوان و در غير اين صورت با رعايت فاصله ي حداقل يك متري خدمات انجام شود. كليه ي جلسات غيرضروري شركت نيز خواسته شد لغو گردد.
در خصوص نحوه ي ارائه ي سرويس چاي دهي به همكاران و نظافت محيطي مقرر شد از پر كردن چاي در استكان هاي شيشه اي در آبدارخانه خودداري شده و در كليه ي واحدهاي ستادي و امورهاي برق تابعه نسبت به خريد ليوان يكبار مصرف كاغذي و ارائه ي چاي از اين طريق اقدام كنند. جهت پيشگيري از شيوع بيماري، همكاران حق ورود به آبدارخانه ي امورها و ادارات را نخواهند داشت. ضدعفوني محيط و محل هاي تماس از طريق تركيب محلول هايي كه توسط دفتر نظارت بر خدمات عمومي تهيه مي شود به صورت مرتب انجام شود. بهترين روش جلوگيري از شيوع بيماري، شستشوي مرتب دست ها با مايع دستشويي است و رعايت كليه ي الزامات بهداشتي براي همكاران خدماتي الزامي بوده و مديران واحدها نظارت كافي بر عملكرد اين بخش را برعهده خواهند داشت.
همچنين به منظور جلوگيري از تجمعات و رفت و آمدهاي غيرضروري، تمامي درخواست هاي استفاده از مهمانسراهاي شركت و درخواست اقامت در مهمانسراهاي ساير شركت ها لغو و موضوع از طريق دفتر روابط عمومي اطلاع رساني گردد. روابط عمومي شركت از طريق پخش بروشور، اطلاعيه، آگهي ها و فايل هاي آموزشي با همكاري امور رفاه و كاركنان به امر اطلاع رساني خواهد پرداخت.
جهت جلوگيري از شيوع بيماري، اقدامات پيشگيرانه در نمازخانه ها اتخاذ گرديد و استفاده از مهرهاي شخصي و سجاده ي اختصاصي براي اقامه ي نماز الزامي شد.
گفتني است ستاد پيشگيري از بيماري هاي زيستي و واگيردار با عضويت معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ، مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات، مدير امور رفاه و كاركنان، مدير دفتر حراست و امور محرمانه، مدير امور تداركات، مدير دفتر نظارت بر خدمات عمومي، مدير دفتر روابط عمومي، رئيس اداره بازنشستگي و رفاه و كارشناس مديريت بحران به رياست معاونت منابع انساني و دبيري رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غيرعامل تشكيل و به امر تشخيص موارد پيشگيرانه، توصيه هاي كاربردي و ارائه ي راهكارهاي اجرايي مي پردازد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات