کرونا نفس صنعت را به شماره انداخت/ مسکن در سکون؛ کارگاه‌های ساختمانی تعطیل

این روزها کرونا تمامی بخش ها، اصناف و مشاغل کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و در این بین بخش مسکن و ساختمان هم از این معضل در امان نمانده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات