تشکیل جلسه کمیته‌ی سلامت شرکت برق منطقه‌ای یزد جهت مقابله با بیماری کرونا

تشکیل جلسه کمیته‌ی سلامت شرکت برق منطقه‌ای یزد جهت مقابله با بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران دفاتر مستقل به منظور رعایت بهداشت و سلامت در مقابله با ویروس کرونا برگزار شد، بخشنامه‌ی ابلاغی از وزارت نیرو و مصوبات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا تشریح و مورد تبادل نظر قرار گرفت که بر اساس این مصوبات مقرر شد:
– تمامی ماموریت ها به سایر استان ها و همچنین ماموریت های غیر‌ضروری داخل استانی لغو گردد.
– جهت کاهش خطر انتقال ویروس کرونا، مکاتبات الکترونیکی جایگزین مکاتبات فیزیکی گردد و مدیران شرکت از امضای الکترونیکی استفاده نمایند.
– جهت تسهیل و پیگیری فرایند‌های مرتبط با ارباب رجوع، میز خدمت در نگهبانی های شرکت مستقر گردد تا از حضور غیر‌ضروری ارباب رجوع در سازمان کاسته شود.
– تردد داخل پست های برق فقط برای فعالیت‌ها و تعمیرات ضروری انجام شود.
گفتنی است مجری مدیریت بحران، پدافند غیر عامل وHSE ، مدیریت مسائل مربوط به این بیماری در شرکت برق منطقه‌ای یزد را برعهده خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران دفاتر مستقل به منظور رعایت بهداشت و سلامت در مقابله با ویروس کرونا برگزار شد، بخشنامه‌ی ابلاغی از وزارت نیرو و مصوبات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا تشریح و مورد تبادل نظر قرار گرفت که بر اساس این مصوبات مقرر شد:
– تمامی ماموریت ها به سایر استان ها و همچنین ماموریت های غیر‌ضروری داخل استانی لغو گردد.
– جهت کاهش خطر انتقال ویروس کرونا، مکاتبات الکترونیکی جایگزین مکاتبات فیزیکی گردد و مدیران شرکت از امضای الکترونیکی استفاده نمایند.
– جهت تسهیل و پیگیری فرایند‌های مرتبط با ارباب رجوع، میز خدمت در نگهبانی های شرکت مستقر گردد تا از حضور غیر‌ضروری ارباب رجوع در سازمان کاسته شود.
– تردد داخل پست های برق فقط برای فعالیت‌ها و تعمیرات ضروری انجام شود.
گفتنی است مجری مدیریت بحران، پدافند غیر عامل وHSE ، مدیریت مسائل مربوط به این بیماری در شرکت برق منطقه‌ای یزد را برعهده خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات