اطلاعیه استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح

قابل توجه اعضای محترم سازمان

نظر به رعایت ضوابط، قانون و مقررات ملی ساختمان و به منظور حفظ حقوق بهره‌برداران صنعت ساختمان، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌رساند:

با توجه به ضرورت تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان و بهره‌مندی مطلوب از ظرفیت خدمات سازندگان ذیصلاح در عرصه ساخت‌وساز، شروع عملیات ساختمانی از اردیبهشت 99 منوط به معرفی سازنده ذیصلاح اعم از حقیقی یا حقوقی توسط صاحبکار بوده و کلیه‌ ناظران مکلف به کنترل استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح در طول فرآیند ساخت خواهند بود.  بدیهی است کلیه مراحل اجرایی مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط و مقررات ذیربط نیز درخصوص موضوع یاد شده ملاک عمل واقع خواهد گردید. بدین منظور ضروری است کلیه طراحان، ناظران و مجریان نسبت به احصاء دقیق وظایف و مسئولیت‌های مربوط اقدام و اشراف قانونی لازم به موازین صدرالاشاره فراهم آورند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات