بازدید مهندس سیدعبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و مهندس علی علیمردانی ، معاون...

بازدید مهندس سیدعبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و مهندس علی علیمردانی ، معاون...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات