اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان براي مقابله با ويروس كرونا ضد عفوني شد

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان براي مقابله با ويروس كرونا ضد عفوني شد

براي حفظ سلامتي كاركنان و مراجعين در پيشگيري از شيوع احتمالي ويروس كرونا اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ضد عفوني شد.

به گزارش«پارما» ضد عفوني كردن اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از زمان احتمال شيوع ويروس كرونا در دو مرحله در تمامي اتاق ها و ساختمان هاي اين اداره كل انجام شد و در همين راستا در ادارات شهرستان ها نيز اين اقدام صورت گرفت.

براي اين كار از موادي مانند الكل و محلول هاي كلر براي گندزدايي و ضدعفوني استفاده شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات