تاثیرات اجرای طرح احیا و تعادل بخشی روی آبخوان ها بررسی شد

تاثیرات اجرای طرح احیا و تعادل بخشی روی آبخوان ها بررسی شد

تاثیرات اجرای طرح احیا و تعادل بخشی روی آبخوان های استان یزد به تفکیک هر شهرستان و برای سه سال گذشته بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه که با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا برگزار گردید، ضمن ارائه اقدامات حفاظتی انجام شده، تاثیرات آن روی سطح آبخوان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات