پيام معاون سازمان حفاظت محيط زيست به مناسبت روز جهاني حيات وحش/ آينده حيات وحش در دستان ماست

پيام معاون سازمان حفاظت محيط زيست به مناسبت روز جهاني حيات وحش/ آينده حيات وحش در دستان ماست


كيومرث كلانتري معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي با اشاره به اينكه امسال سيزدهم اسفند روز جهاني حيات وحش با شعار پايداري تمام اشكال حيات بر روي زمين نامگذاري شده است،گفت: يادمان نرود كه آينده حيات وحش در دستان ماست.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، در پيام كيومرث كلانتري معاون سازمان حفاظت محيط زيست آمده است: بر اساس پيشنهاد ارائه شده در شانزدهمين نشست متعاهدين كنوانسيون منع تجارت جهاني گونه هاي در معرض خطر انقراض (سايتيس) در سال 2013 به سازمان ملل متحد، اين سازمان طي شصت و هشتمين نشست عمومي خود در تاريخ 20 دسامبر 2013 ، روز سوم ماه مارس ( 1 3 اسفند) مصادف با تاريخ پذيرش كنوانسيون سايتيس در سال 1973 را به عنوان روز جهاني حيات وحش معرفي كرده است .

در اعلاميه صادره از سوي اين كنوانسيون از كشورها خواسته شده تا براساس اهميت گونه هاي مختلف گياهي و جانوري، اقداماتي را براي افزايش آگاهي عمومي و معرفي اين روز به انجام برسانند .

بارها خاطر نشان شده است كه حيات وحش داراي ارزش هاي ذاتي، زيست محيطي، ژنتيكي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، آموزشي،فرهنگي، تفريحي و زيبايي شناسي بوده و در توسعه پايدار و رفاه انسان نقش محوري دارد .

به اين دلايل، همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين المللي، و همچنين جامعه مدني، تشكل هاي مردمي وافراد غير دولتي، دعوت به مشاركت در اين پاسداشت جهاني حيات وحش مي شوند.

جوامع محلي مي توانند نقش مثبتي در كمك به جلوگيري از تجارت غيرقانوني حيات وحش بازي كند .

امروزه تخريب زيستگاه و افت كيفيت آنها، كشاورزي وتوسعه ناپايدار، شكار غير قانوني و قاچاق حيات وحش و برداشت بيش از حد، بزرگترين تهديدها براي حيات وحشو تنوع زيستي به معناي عام آن است و با توجه به روند فزاينده تهديدات پيش روي حيات وحش كه شمار بيشتري از گونه ها و جمعيت هاي آنها را به گرداب انقراض مي كشاند، نيازمند آن هستيم تا تمام آحاد جامعه در كنار مسئولين و متوليان امر، اقداماتي سريع و قاطعانه را در بهبود وضع موجود مد نظر قرار دهند .

امسال روز جهاني حيات وحش با شعار ”پايداري تمام اشكال حيات بر روي زمين" برگزار خواهد شد و اين شعار در بر گيرنده تمام گياهان و جانوران وحشي به عنوان جزيي از تنوع زيستي و همچنين بخش مهمي از معيشت هاي مردم، بويژه جوامعي است كه با طبيعت ارتباط نزديك دارند و در عين حال بر اهميت بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در حمايت از دستيابي به اهداف جهاني توسعه پايدار سازمان ملل تاكيد دارد .

اين روز فرصتي منحصر بفرد براي پاسداشت از حيات وحش كشورمان با تمام تنوع و زيبايي هايش بوده و نقشبسزائي در ارتقاي آگاهي عمومي در خصوص مزاياي متعدد حيات وحش براي مردم و تهديدات پيش روي آن ايفا مي نمايد .

هيچگاه نبايد از ياد برد كه اقداماتي كه ما در زمينه حفاظت از حيات وحش به همراه ديگر كشورهاي جهان انجام مي دهيم مي تواند ضامن بقاي يك گونه و ياجلوگيري از انقراض آن باشد .

كشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي، برخورداري از تنوع سيماي منظر و اقليم و بعلاوه وجود منابع آبي عظيم درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب از غناي گونه‌اي بالا برخوردار است، ليكن اين غناي گونه‌اي نبايد موجب غرور شود چرا كه ديگر از گونه‌هايي همچون شير ايراني و ببر مازندران امروز جز نامي باقي نمانده و اين گونه ها در كمتر از يك قرن گذشته منقرض شده‌اند و اگر براي حفاظت گونه‌هاي ارزشمند و در خطر انقراض مثل گور ايراني، يوزپلنگ ايراني، خرس سياه، گوزن زرد و... اقدام لازم صورت نگيرد در آينده‌اي نه چندان دور شاهد انقراض اين گونه‌هاي نادر نيز در كشورمان خواهيم بود .

هم اكنون زماني است كه دست در دست هم براي حفاظت از تنوع زيستي و گونه هاي ارزشمند كشورمان بايد همت گماريم و تعارضات موجود بين انسان و محيط را به حداقل برسانيم تا براي نسل آتي ،سرزميني با ميراث طبيعي گرانبها به ارث بگذاريم .

توجه به ارزشهاي متنوع گونه هاي جانوري در برنامه ريزيهاي توسعه ، ايجاد حس حمايت از حيات وحش در سطوح جامعه ، جلب مشاركت هاي مردمي در مديريت و حفاظت حيات وحش ، انجام پژوهش هاي كاربردي و بنيادي به منظور شناخت و مديريت گونه هاي جانوري و احياي زيستگاه و جمعيت آنها ، فراهم نمودن امكانات ، تجهيزات و نيروي كيفي و كمي مورد نياز حفاظتي و جلوگيري از تخريب زيستگاهها مي تواند شرايط مطلوبي را براي پويايي و پايداري گونه هاي جانوري كشورمان و زيستگاههاي آنها فراهم نمايند .يادمان نرود كه "آينده حيات وحش در دستان ماست"

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات