راه انداری آزمایشی نیروگاه برق آبی در مخازن ۳ و ۴ در طرح آبرسانی...

نیروگاه برق آبی واقع در مخازن شماره ۳ و ۴ طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم راه اندازی آزمایشی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: احمد حاجی حسینی مسگر در مراسم راه اندازی آزمایشی نیروگاه برق آبی واقع در مخازن ۳ طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم گفت: به منظور استحصال انرژی پاک از پتانسیل موجود در خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، این شرکت اقدام به احداث دو مجموعه نیروگاه برق آبی در مخزن شماره ۳ واقع در جردیجان محلات به ظرفیت ۴/۸ مگاوات و در مخزن شماره ۴ واقع در محلات مقابل روستای لریجان به ظرفیت ۲/۸۵ مگاوات نمود. با تلاش سرمایه گذار، پروژه های یاد شده چهار ماه زودتر از برنامه زمان بندی اولیه راه اندازی آزمایشی شد. حاجی حسینی افزود با احداث این دو نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید انرژی پاک به میزان ۵۶ گیگاوات ساعت در هر سال علاوه بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی(معادل گاز طبیعی) به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب، منجر به کاهش انتشار سالانه ۳۵۰۰۰ تن گاز گلخانه ای می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات