متقاضیان مسکن ملی در اصفهان بخوانند

وی از متقاضیان طرح اقدام ملی ساخت مسکن خواست تا با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا در کشور و برای حفظ سلامتی خود تا متعادل شدن شرایط و بنابر اعلام وزارت راه وشهرسازی طاهر همچنین داشتن پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات، توانایی تامین هزینه ساخت مسکن مازاد بر وام را از مهمترین شرایط طرح ملی عنوان کرد. معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از متقاضیان خواست تا با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا در کشور و جهت حفظ سلامتی خود از مراجعه حضوری به ادارات خودداری کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات