هيچ تفاضاي تامين برقي در تهران بي پاسخ نمي ماند

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  رضا فلاحتكار "مديردفتر خدمات مشتركين فوق توزيع و مديريت مصرف شركت برق منطقه اي تهران" در گفتگو با تيم خبري دفتر روابط عمومي، در تشريح عملكرد اين دفتر طي سال گذشته و برنامه هاي آينده آن با اشاره به موضوع تحريم ها ومشكلات پيش آمده عنوان داشت: برق منطقه اي تهران عليرغم تنگناهاي موجود ، مشكلات و كمبودها ، تاكنون هيچ يك از تقاضاهاي تامين برق متقاضيان را بدون جواب نگذاشته و پاسخگوي نيازهاي متقاضيان ومشتركان بوده است .
بنابراين گزارش فلاحتكار با اشاره به حوزه كاري گروه خدمات مشتركين اين دفتر گفت: حدود ?? ميليارد تومان از بدهي هاي مشتركين به صنعت برق از طريق تهاتر با محصول سيمان تسويه شده است .ضمن آنكه جهت بررسي تامين برق متقاضيان ديماندي شركت هاي توزيع و متقاضيان برق منطقه اي تهران ،جلسه كميسيون مصارف عمده برق تهران بصورت هفتگي تشكيل مي گردد.
وي در ادامه با تشريح اقدامات شاخص انجام شده در حوزه گروه كاري مديريت مصرف اين دفتر عنوان كرد: يكي از اقدامات شاخص اين دفتر، قرائت برخط ( آنلاين) شاخص هاي كيفيت توان برق مصرفي مشتركين علاوه بر انرژي مصرفي بوده است.
مدير اين دفتردر پايان اظهار داشت: با توجه به رشد مصرف در صنعت برق و تمهيدات شركت مادر تخصصي توانير در راستاي همكاري مشتركان، برق منطقه اي تهران نيز براي پايداري شبكه سراسري در تابستان سال 1399 از ابتداي دي ماه سال جاري اقداماتي را در جهت اجراي طرح هاي كاهش پيك بار آغاز كرده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات