راه انداری آزمایشی نیروگاه برق آبی در مخازن 3 و 4 در طرح...

راه انداری آزمایشی نیروگاه برق آبی در مخازن 3 و 4 در طرح...

نیروگاه برق آبی واقع در مخازن شماره 3 و 4 طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم راه اندازی آزمایشی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: احمد حاجی حسینی مسگر در مراسم راه اندازی آزمایشی نیروگاه برق آبی واقع در مخازن 3 طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم افزود: به منظور استحصال انرژی پاک از پتانسیل موجود در خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، این شرکت اقدام به احداث دو مجموعه نیروگاه برق آبی در مخزن شماره 3 واقع در جردیجان محلات به ظرفیت 8/4 مگاوات و در مخزن شماره 4 واقع در محلات مقابل روستای لریجان به ظرفیت 85/2 مگاوات نمود. با تلاش سرمایه گذار پروژه های یاد شده چهار ماه زودتر از برنامه زمان بندی اولیه راه اندازی آزمایشی شد با احداث این دو نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید انرژی پاک به میزان 56 گیگاوات ساعت در هر سال علاوه بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی(معادل گاز طبیعی) به میزان 15 میلیون مترمکعب، منجر به کاهش انتشار سالانه 35000 تن گاز گلخانه ای می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات