بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم

۶ درصد کاهش به ۳۷ درصد رسید ولی با این حال نرخ تورم ماهانه از ۰. ۱ درصدی شاخص تورم در بهمن‌ماه نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۰. ۲ درصد، سهم اجاره مسکن ۰. ۴۶ درصد بوده و بیشتر از سایر عوامل در افزایش نرخ تورم ماهانه نقش داشته‌اند. این آمارها همچنین نشان می‌دهند که سهم آب، برق و سوخت ۰. ۱ درصدی تورم بهمن‌ماه تاثیر منفی داشته است. ۰۰۴ درصد در افزایش نرخ تورم این ماه تاثیر داشته‌اند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات