امکان کار در منزل برای پرسنل شهرداری مشهد فراهم شد

امکان کار در منزل برای پرسنل شهرداری مشهد فراهم شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات