تمامی روزبازارها، عصربازارها و شب بازارها موقتا تعطیل شد

تمامی روزبازارها، عصربازارها و شب بازارها موقتا تعطیل شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات