پایش معادن و زیستگاه های آبی آوج

پایش معادن و زیستگاه های آبی آوج


به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مجتبی خاکپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج گفت :در راستای حفاظت از زیستگاه ها و بررسی وضعیت معادن فعال در حوزه استحفاظی آوج ،پایش و گشت مشترکی توسط کارشناسان اداره صنعت و معدن،منابع طبیعی و محیط زیست در

شهرستان آوج انجام گرفت.

وی افزود : با انجام ماموریت های مشترک، کارشناسان ادارات با اهم موضوعات موجود و وظایف یکدیگر بیشتر آشنا شده و همکاری بیشتری در امر حفاظت ازطبیعت خواهند داشت.

مجتبی خاکپور گفت : حفظ حقوق عامه مردم و حفظ محیط زیست با همکاری تمامی اغشار جامعه امکان پذیر می باشد و بدون هیچ اغماضی با متجاوزان به عرصه طبیعت و متخلفین شکار صید برخورد قانونی خواهد شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات