راه اندازی میز خدمت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


راه اندازی میز خدمت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

میزخدمت و اطلاع رسانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، در طبقه اول ساختمان مرکزی راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، میز خدمت و اطلاع رسانی آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و دریافت نظرات و پیشنهادهای مراجعان می‌باشد.
براساس اساس این گزارش، در راستای اهداف و برنامه های بهبود و تعالی سازمانی و با هدف تکریم مراجعان و تسریع امور  و به منظور جلوگیری از سرگردانی و سرعت در پاسخگویی،  میز خدمت و اطلاع رسانی در سازمان راه اندازی شد.
استقرار میزخدمت ، علاوه لرتکریم ارباب رجوع به ویژه اعضای سازمان،  به دنبال رصد کردن مطالبات و تأمین خواسته ها با هدف صیانت از حقوق شهروندی، شفافیت در ارائه خدمات و ارتقای سلامت اداری است.
گفتنی است در راستای تسهیل و تسریع در مسیر خدمت رسانی، کارشناسان آگاه به قوانین و دستورالعمل ها جهت ارائه خدمت به مراجعه کنندگان در محل میز خدمت مستقر وآماده پاسخگویی خواهند بود.
در همین ارتباط مهندس سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با روابط عمومی سازمان اظهار داشت: تسریع در خدمت رسانی به اعضا و شهروندان مهمترین هدف میز خدمت است.
وی افزود: کثرت مراجعه کنندگان و تاکید بر شفافیت بیشتر امور و بهبود اعتماد اعضا به سازمان، از دیگر ضرورتهای استقرار میز خدمت در محل ورودی سازمان است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات