جلسه هیات نمایندگی با حضور مدیرکل و معاونین راه وشهرسازی استان دوشنبه 12 اسفند 98

جلسه هیات نمایندگی با حضور مدیرکل و معاونین راه وشهرسازی استان دوشنبه 12 اسفند 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات