دانشگاه حکیم سبزواری به پروژه مسکن انبوه اروپا پیوست

به گزارش اخبار ساختمان، رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان این مطلب گفت: از اهداف این پروژه اشتراک گذاشتن تجربیات ایران و اروپا و انتقال تجربیات بین المللی آن کشورها جهت حل مشکلات مسکن در ایران است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات