کار ضدعفونی معابر و خیابان های ارومیه ادامه دارد

کار ضدعفونی معابر و خیابان های ارومیه ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات