آماده سازی المان های نوروزی به مناسبت استقبال از سال جدید

آماده سازی المان های نوروزی به مناسبت استقبال از سال جدید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات