شهروندان در صورت مشاهده هرگونه چاله شهری در معابر به سامانه 137 گزارش دهند

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه چاله شهری در معابر به سامانه 137 گزارش دهند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات