قیمت میلگرد در بازار مصالح ساختمانی چقدر است؟ / ۱۲ اسفند

قیمت آهن و میلگرد در بازار مصالح ساختمانی دچار نوساناتی شد، بی شک این تغییرات در قیمت تمام شده مسکن بی تاثیر نخواهد بود و ممکن است باعث قیمت انواع ملیگرد در بازار آهن به شرح زیر است: قیمت میلگرد میلگرد ۳۲ قیمت خاموت در بازار آهن / ۰۱ اسفندماه بررسی قیمت تسمه در بازار آهن / ۲۹ بهمن ماه

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات