تکمیل مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی تا پایان امسال

تکمیل مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی تا پایان امسال

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در اجرای ماموریت‌های محوله از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، امور مربوط به تدوین «نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی» را که در سطح یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، قابل ارائه است، پیگیری کرد..به گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست همچنین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر تکمیل آن تاکید دارد، مورد بررسی قرار گرفت..به گفته رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، اخیرا مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی اقداماتی مشابه آنچه در شورای مرکزی در جریان است، پیگیری کرده که برای پیشگیری از موازی کاری، نشست مشترکی با اداره کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شده تا نظام‌نامه هماهنگ عملیاتی منطبق بر مقررات که در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات