تا پایان سال جاری انجام خواهد شد: تکمیل مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی

به گفته رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، اخیرا مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی اقداماتی مشابه آنچه در شورای مرکزی در جریان است، پیگیری کرده که برای پیشگیری از موازی کاری، نشست مشترکی با اداره کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شده تا نظام‌نامه هماهنگ عملیاتی منطبق بر مقررات که در گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تدوین شده به تایید نهایی برسد. وثیق‌نیا ابراز امیدواری کرد تا مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی، قبل از پایان سال جاری، تکمیل و به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات