اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه

اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه

شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه دو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

سازمان آرامستان

حمل و نقل بار و مسافر

آتش نشانی

مدیریت پسماند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات