آغاز عملیات گندزدایی و ضدعفونی شهر اراک، برای پیشگیری و مقابله با ویرو...

آغاز عملیات گندزدایی و ضدعفونی شهر اراک، برای پیشگیری و مقابله با ویرو...
#کروناراشکست_میدهیم
✔روابط عمومی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری اراک
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات