در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ سوراخ کاری شرودها و تعمیر استاپ والو واحدهای گازی

در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ سوراخ کاری شرودها و تعمیر استاپ والو واحدهای گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات