در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ آماده سازی نصب پره های مرحله اول واحدهای گازی

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ آماده سازی نصب پره های مرحله اول واحدهای گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات